RADYO FORUM   TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK RADYO TOPLULUĞU. www.RadyoForum.com
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
RADYO SÝTESÝ KURULUMU

Kendi Radyonuzu www.radyositesikur.com adresinden kurabilirsiniz. Kampanyalar Baþladý. 

internetradyosu2.jpg (758×81)

CEPTEN RADYO YAYINI YAPMAK
GOLD Üyelerimiz Ücretsiz Olarak Cepten Radyo Yayýný Artýk Yapabilirler. Cep Telefonunuz ile Yayýna Konuk Alabilir ve Cep Telefonunuzdan Radyonuzda Müzik çalabilirsiniz. Gold Bölümü Ýnceleyiniz. Detaylý Bilgi: 0850 303 60 30
Forum Ana Sayfası  »  Komedi Yayýnlarý Ýçin Metin ve Yazýlar
 »  Yayýnda Okumalýk :) Ehliyet Sýnavý Komik Sorular :)))

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 2 Sayfa:   [1]   2   >   son» 
Yayýnda Okumalýk :) Ehliyet Sýnavý Komik Sorular :)))           (gösterim sayısı: 13.561)
Yazan Konu içeriği

boşluk

Radyokolik
[Radyokolik]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 06.12.2014
İleti Sayısı: 6
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 06.12.2014- 18:18
Alıntı yaparak cevapla  


Ehliyet Sýnavýnda Çýkan Sorular

Ehliyet sýnavlarýnda bugüne kadar sorulmuþ sorular. Maalesef Yüzde yüz gerçektir. Yorum yapmýyorum! Kaynak : Sürücü Kursu Eðitim Rehberi, Derya Daðýtým AÞ.

1 - Aþaðýdaki iþlemlerden hangisi ilkyardýmdýr?
a) Yaralanan kiþiyi dövmek
b) Ýtfaiye çaðýrmak
c) Komþularý yardýma çaðýrmak
d) Kanamayý durdurmak

2 - Ýlkyardým çantasý aracýn neresinde bulunmalýdýr?
a) Arka sað tekerin içinde
b) Aracýn içinde arka sað tarafta.
c) Motor kaputu içerisinde
d) Ön torpido gözünde

3 - Shock pozisyonu aþaðýdakilerden hangisidir?
a) Sýrt üstü yatýþ, ayaklar biraz yukarýda, üstü örtülü
b) Sandalyede oturma, kollarý yukarý kaldýrma
c) Diz üstü oturarak kafa sallama
d) Masanýn üzerine çýkýp kitap okuma

4 - Derin yanýklara olay yerinde aþaðýdakilerden hangisi uygulanýr?
a) Baþ aðrýsý hapý
b) Mantar merhemi
c) Þampuan
d) Soðuk su-buz

5 - Güneþ çarpmasý sonucunda hastaya aþaðýdakilerden hangisi uygulanýr?
a) Güneþ çarpýnca denize atýlýr.
b) Bele kadar kuma gömülür
c) Vücut sýcaklýðý yavaþça düþürülür
d) Kendi kendine iyiliþmesi beklenir

6 - Donma sonucu uyku durumunda olan kimseye aþaðýdakilerden hangisi uygulanýr?
a) Uyumamasý saðlanýr
b) Yataða yatýrýlýr ve uyumasý beklenir
c) Beraber uykuya yatýlýr
d) Hiçbiri?

7 - Burun kanamasý olan bir kazazadeye aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?
a) Saçlarý yolunur
b) Saçlarýna masaj yapýlýr
c) Sýcak küvet içine oturtulur
d) Buruna tampon konulur

8 - Bilinci kaybolmuþ kazazedenin soluk yolunun týkanmamasý için aþaðýdakilerden hangi pozisyon verilir?
a) Amuda kalkacak þekilde
b) Sýrt üstü yatacak þekilde
c) Sýrtüstü yatýrýlýr
d) Sabit yan pozisyona alýnýr

9 - Açýk karýn yaralanmalarýnda organlar dýþarý sarkmýþsa ne yapýlýr?
a) Dýþarýdaki organlar poþet içerisine konur
b) Organlar yara üzerine toplanarak ýslak bezle örtülür
c) Dýþarýya çýkan organlar kesilir
d) Hiç dokunulmaz

10 - Sýcak vurmasý sonucu bayýlan kimseye aþaðýdakilerden hangisi önce uygulanmalýdýr?
a) Derhal kuvvet içerisine yatýrýlmalýdýr
b) Ýlaç içirilmelidir
c) Fýkra anlatýlmalýdýr
d) Serin bir yerde shock pozisyonuna alýnýr

11 - Solunum zorluðu olan kiþiye ilk iþ olarak ne yapýlýr?
a) Baþý okþanýr
b) Aðýz boþluðu temizlenir, sonra baþ arkaya bükülür
c) Aðzý kapatýlýr, hastaneye nakledilir.
d) Yapay diþ takýlýr

12 - Yanýk yarasý olan bir kazazedenin yarasý üzerine aþaðýdakilerden hangisi uygulanýr?
a) Saç jölesi sürülerek
b) Yoðurt sürülerek
c) Zeytinyaðý sürülür
d) Temiz, ýslak bez örtülebilir

13 - Kýrýklar neden tespit edilmelidir?
a) Kazazedenin rahat kahvaltý yapmasý için
b) Kazazedenin rahat uyumasý için
c) Kýrýk kemik uçlarýnýn komþu organlara batarak büyük yara açmamasý için
d) Kýrýðýn tespitinin önemi yoktur.

14 - Aþaðýdaki vakalardan hangisinde yaralý yan yatýþ pozisyonuna alýnýr?
a) Boðulan kiþilerde göðüs kemiði kýrýk olan yaralýlar
b) Önemli deðil
c) Egzoz gazý ile zehirlenenler
d) Karnýndan yaralanmýþ olanlar

15 - Ýki ayaðý olmayan sürücü adayý ortopedi hekiminin vereceði karara göre hangi sýnýf sürücü belgesi alabilir?
a) Böyle þey olmaz
b) A sýnýfý alabilir
c) E sýnýfý alabilir
d) H sýnýfý belgesi alabilir

16 - Ýlkyardým çantasý ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?b) Deniz araçlarýnda ilkyardým çantasý bulunur ve uygulanmaz
c) Herhangi bir trafik kazasýnda kullanmak için bulundurulur
d) Ýnsan hayatýnýn önemi yoktur

17 - Yanýk yarasý olan bir kazazedenin yarasý üzerine aþaðýdakilerden hangisi uygulanýr?
a) Tuzlu su dökülür
b) Ayran sürülür
c) Salça içirilir
d) Temiz ýslak bez örtülür

18 - Omurga yaralanmasý olan kazazede oturtulursa ne olur?
a) Vücut sýcaklýðý artar
b) Yara mikrop kapar
c) Felç olur
d) Saçlarý dökülür

19 - Ýlaçla henüz intihar ettiði fark edilen kimseye ne yapýlýr?
a) Kusturulur
b) Su içirilir
c) Asit içirilir
d) Denize oturulur


Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

Radyokolik
[Radyokolik]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 06.12.2014
İleti Sayısı: 6
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 06.12.2014- 20:50
Alıntı yaparak cevapla  


Teþekkürler.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

cagataycali
[Çaðatay Ç]
Forum Yardýmcýsý

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 06.05.2014
İleti Sayısı: 349
Şehir: Ýzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 07.12.2014- 18:22
Alıntı yaparak cevapla  


Çok güzel paylaþým teþekkür ediyorum va sabite alýyorum :)

Forum kurallarýna uyalým.
http://radyoforum.com/k153-radyo-forumu-kurallari-.html
www.cagataycali.me

www.gizemfm.net

Resim Ekleme

Ücrestiz alanadý üzerine,satýn aldýðýnýz radyo kurulur.
Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

djozgur17
[djozgur17]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 07.12.2014
İleti Sayısı: 3
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 07.12.2014- 20:10
Alıntı yaparak cevapla  


güzelll

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

adem33
[adem33]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 12.12.2014
İleti Sayısı: 16
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 12.12.2014- 21:28
Alıntı yaparak cevapla  


ellerinize saglýk cok saolun

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

lamartina
[lamartina]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 04.12.2014
İleti Sayısı: 16
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.12.2014- 11:45
Alıntı yaparak cevapla  


Güzelmiþ.

:)
Yazan Cevap içeriği

boşluk

kayagray
[kayagray]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 04.12.2014
İleti Sayısı: 11
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 13.12.2014- 13:31
Alıntı yaparak cevapla  


kullanýþlý

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

caner
[caner]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 04.12.2014
İleti Sayısı: 14
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 14.12.2014- 21:55
Alıntı yaparak cevapla  


:) güzel

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

bitenem
[bitenem]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 05.12.2014
İleti Sayısı: 13
Şehir: Gizli
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 15.12.2014- 14:33
Alıntı yaparak cevapla  


 Alıntı Çizelgesi: Radyokolik yazmış

Teþekkürler.

güzel sorularmýþ

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 2 Sayfa:   [1]   2   >   son» Forum Ana Sayfası  »  Komedi Yayýnlarý Ýçin Metin ve Yazýlar
 »  Yayýnda Okumalýk :) Ehliyet Sýnavý Komik Sorular :)))

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF Ekibi

RADYO FORUM


Forum Mobil RSS


RADYOTELEKOM.COM Tarafından Host Edilmektedir. / RadyoHost